Projectmanager, coach, trompettist, arrangeur, componist, dirigent.
"Music was my first love...", "Het kan wel!"
De kracht van lokaal

Ik geloof in de kracht van lokaal; van de lokale gemeenschap, van de lokale economie. De reden daarachter is eigenlijk heel simpel.

De kracht van lokaal

Hoe meer mensen werk hebben– in loondienst of zelfstandig – hoe minder financiële zorgen er zijn. En als een lokaal bedrijf meer werk krijgt, doordat iedereen die zijn product wil hebben dat ook lokaal koopt, zal dat bedrijf mensen aannemen. Waardoor er weer meer mensen werk hebben en minder financiële zorgen, die weer meer lokaal gaan besteden waardoor… Enfin, u snapt ‘m al.

We zien de laatste jaren een enorme toename in internetverkopen. Als je door winkelstraten loopt en ziet hoeveel winkelpanden leegstaan, besef je direct wat de effecten daarvan zijn. Natuurlijk is dat niet het enige waardoor de winkels leegstaan, maar het is wel een van de grotere oorzaken.
Datzelfde geldt ook voor energie. Even een rekenvoorbeeldje: in de gemeente Coevorden zijn ongeveer 17.000 huishoudens. Elk huishouden geeft ongeveer 2.000 euro per jaar uit aan energie. Dat betekent dat er op dit moment door de huishoudens alleen al 34 miljoen euro per jaar de regio uitgedragen wordt. Stel je eens voor dat 1 % daarvan binnen de regio gehouden kan worden. Dan praten we over 340.000 euro die voor een gedeelte omgezet wordt in banen. De verdere rekensom laat ik aan u. Een lokale energievoorziening werpt dus z’n vruchten af.
Vroeger had men de slogan “Koop Nederlandse waar en wij helpen elkaar”. Nu maken we daar natuurlijk van “Koop lokale waar en wij helpen elkaar”.

Ik geloof in samen. Ik kan niet alles en jij kan ook niet alles. En hij ook niet. Maar samen kunnen we bergen verzetten. Door samen te werken op welk vlak dan ook, maak je van een goed product een geweldig product. Het is eigenlijk een verhaal van back to the future. Of naar het verleden zo u wilt.

In 1872 startte in de Wieringerwaard al de eerste kaasfabriek “voor gezamenlijke rekening”. Onder de naam “De Volharding” was de eerste zuivelcoöperatie geboren. In 1887 hebben vijftien van deze kaasfabriekjes zelfs een zuivelvereniging opgezet om kennis te delen en samen te werken aan de verbetering van de bereiding van kaas. En we kennen allemaal natuurlijk nog de Drentse Ondermelk-Organisatie, de DOMO die in 1938 opgericht is door de Drentse Zuivelbond, die zelf al uit 1897 stamde.
Samenwerken in een coöperatie is dus al heel oud. En als we in onze regio dingen willen verbeteren, moeten we de daarvoor benodigde kennis met elkaar delen. Samenwerken. En de verbeteringen kunnen niet alleen ingegeven worden door een gemeente, door een enkel bedrijf of persoon, maar zal in samenwerkingsverband uitgevoerd moeten worden.

Ik geloof in duurzaam. En dan hebben we het niet alleen over CO2 en klimaatverandering. In het Afrikaans is er een mooier woord voor Volhoubaar; volhoudbaar. Een duurzame of volhoudbare ontwikkeling, is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder dat we het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar brengen. En daarin moet je natuurlijk het gebruik van de aarde en haar grondstoffen meenemen. Als wij alles opmaken, ontnemen we de toekomstige generaties de mogelijkheid om in hun eigen behoeften te voorzien.
Daar zit nog wel iets meer aan vast. Geopolitiek bijvoorbeeld. We weten allemaal dat China een ontzettend grote sprong in welvaart maakt. En zo ook andere landen over de hele wereld, als Brazilië, India, heel Zuidoost Azië. Dat is mooi. We gunnen al die mensen een beter leven. Maar we hebben ook gezien dat meer welvaart zorgt voor een hoger energieverbruik. Tegelijkertijd wordt er - in een wereld die voor energie voor het grootste deel afhankelijk is van olie, gas en kolen – minder olie geproduceerd dan er nodig is. Er zal dus schaarste ontstaan. En als er iets schaars is, gaan de prijzen omhoog. Degene met het meeste geld of de grootste vuist koopt het product. Wat een land als China aan vuisten (lees wapens) heeft weten we niet precies, maar we weten wel dat ze heel veel geld hebben. In een wedloop om de olie is de kans dat Nederland als winnaar uit de bus komt, erg klein. Een duurzame energieproductie zorgt ervoor dat het niet uitmaakt dat we geen olie meer krijgen.

Lokaal, samen en duurzaam. Dat zijn ook de kernwoorden van Energiecoöperatie Coevorden en van de meeste energiecoöperaties. Ik geloof daarom ook in de toekomst van energiecoöperaties Zij willen een bijdrage leveren aan een gezond en prettig leefklimaat voor nu en in de toekomst. Met Energiecoöperatie Coevorden kopen we namens en voor onze leden duurzaam geproduceerde energie in en werken nu aan projecten op het gebied van onder andere zonne-energie en windenergie. De projecten zetten we op om een duurzame energieopwekking in onze eigen omgeving te realiseren, samen met bedrijven uit de regio.


Lokaal, samen en duurzaam

Deze blog staat ook op de site van BindNu

Naam
Email
Url
Reactie