Projectmanager, coach, trompettist, arrangeur, componist, dirigent.
"Music was my first love...", "Het kan wel!"
Overgangstermijnen

In overleg met de Netbeheerders heeft de minister een aantal overgangsbepalingen in de AMvB opgenomen. Hij kon echter niet inschatten of de termijnen die daaraan gekoppeld werden ook realistisch waren. Daarom heeft TNO de opdracht gekregen om "in een second opinion aan te tonen dat de termijnen voor de uitrol van de slimme energiemeter, zoals genoemd in de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen van 22-03-2011, realistisch zijn dan wel bekort kunnen worden, en daarbij een onderbouwde inschatting geven hoe lang de overgangstermijnen zouden moeten zijn, rekening houdend met een verantwoorde uitrol tijdens de kleinschalige uitrol en de start van de grootschalige uitrol."

Overgangstermijnen

Om te bepalen of de termijnen realistisch zijn, hebben we stakeholders geinterviewed. Niet iedereen was dezelfde mening toegedaan, maar het algemene beeld was wel dat er tijd nodig was voor het ontwerpen, bouwen en voornamelijk testen van de meter. Er zouden 3 leveranciers geselecteerd worden voor een gasmeter en 3 voor een elektriciteitsmeter. Voorwaarde was dat al deze meters met elkaar moeten kunnen praten. Dat betekent dat er 9 mogelijkheden voor communicatie zijn. Om dat te testen kost tijd.

In het rapport zijn alle details te vinden.

Naam
Email
Url
Reactie